Abysmal

ABYSMAL

These works comprise documentary photographs of neighborhoods called Fikirtepe and Atasehir, which are two of the neighborhoods on the Asian side of Istanbul, Turkey under the heavy pressure of gentrification and resulting destructive urban transformation, loss of physical and mental memories, displacement, migration, dispossession. The photos are taken from the familiar street level and also from the air with a drone.

The grid structure built with bamboo sticks provides the necessary infrastructure for a 3D photo-collage to refers to the construction frenzy and therefore to over-urbanization which damages Istanbul’s cultural, historical and architectural heritage. The incompleteness of the structure refers, in turn, to the lack of vision in the governmental structure of “New Turkey.”

The irregular and almost chaotic topographical construct in the other work exemplifies the fact that many green areas, parks and empty lands are sacrificed for profit intended after excessive supply of luxury housing. According to some academical researches, newspaper reports, local residents’ and real estate agents’ feedbacks; there are major vacancies in newly constructed neighborhoods of Istanbul, as prices are too expensive and there is more supply than demand. This remarkable decrease in housing purchases, seemingly has a major role in the current economic crisis in Turkey.

———————————

DİPSİZ

Bu işler, Fikirtepe ve Ataşehir gibi, İstanbul’daki inşaat furyasınının ağır baskısı altında olan ve mutenalaştırmadan mütevellit yıkıcı kentsel dönüşüm, maddi ve manevi belleğin yitmesi, yerinden etme, göç ve mülksüzleştirmeye maruz kalan mahallelerden ikisinin belgesel fotoğraflarını içeriyor. Fotoğraflar hem sokak seviyesinden, hem de İHA (drone) ile havadan çekildi.

Bambu çıtalar ile inşa edilen ve üçboyutlu bir foto-kolaj için gerekli altyapıyı oluşturan karkas sistem; İstanbul’un kültürel, tarihi ve mimari mirasına zarar veren ve aşırı kentleşmeye yol açan inşaat cinnetine gönderme yapıyor. İskeletin natamamlığı ise “Yeni Türkiye”nin idari yapılanmasında gözlenen vizyon eksikliğini ima ediyor.

Diğer işteki düzensiz ve neredeyse kaotik topografik inşa ise; çok sayıda yeşil alan, park ve boş alanın lüzumundan fazla üretilen lüks konut arzı ile amaçlanan ranta kurban edilmesini örnekliyor. Bazı akademik çalışmalar, gazete haberleri, semt sakinleri ve emlakçılardan gelen bilgi akışına göre, İstanbul’un baştan inşa edilen mahallelerindeki yeni konutlarda; talepten çok arz yapıldığı ve fiyatlar gerçek değerlerinin çok üzerinde seyrettiği için, çok ciddi boşluklar olduğu bir gerçek. Ev satışlarındaki farkedilir düşüş, Türkiye’de şu sıralar gözlenmekte olan ekonomik krizin görünürdeki ana nedenlerinden birisi olarak göze çarpıyor.