Abysmal

“Abysmal / Dipsiz” serisi Murat Germen’in son zamanlarda yaşananlara karşılık olarak ürettiği; olan bitenin olağanüstülüğüne verilen tepkinin, sanatçının külliyatında alışageldiğin ötesinde bir görsellik taşıması içgüdüsüyle 2016’da ortaya çıkan ve devam etmekte olan bir seridir. Fotoğrafın kendinden menkul ikiboyutlu gösterimine alternatif ifade biçimleri arayışının sonucu olarak da görülebilir. 2,5-3 boyutlu aktarım üzerinden algıyı çeşitlendirme denemelerinin ürünü olan, dipsizliğin derinliğini fiziksel ve mecazi boyutlarda aktarmayı hedefleyen ve tek edisyonlu yapıtlardan oluşan seri; belirsizlik, ölçeksizlik, yoksunluk, tükenmişlik, hapsedilmişlik, tıkanmışlık, boyutsuzluk, kopukluk, ifrat, kesiflik, koyuluk, istismar, tekelcilik, dayatmacılık, dayanaksızlık ve dayanıksızlık gibi kavramları konu ediniyor.